SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.  

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmakla, websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR  tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını da kabul etmiş bulunurlar. 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’www.casperpetstoreizmir.com adresindeki ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflarişbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler. Ayrıca sözleşmede yer alan tüm şartlara, websitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğinizi, belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız. 

 

1. SORUMLULUKLAR 

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.  

b.FirmaKullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.  

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur. Kullanıcıların, websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Aykırı durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. 

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR, kullanıcılar ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

f.Kullanıcı ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR nin yazılı onayı olmadan, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.  

 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. 

2.2. Site’de yer alan bilgiler,metinler,görsel ve işitsel imgeler,dosyalar,veri tabanları, kataloglar ve listeler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, dağıtımı yapılamaz,işlenemez, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Aksi takdirde , lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR ’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.  

Kullanıcı, gerek bu eylemler gerekse de başka yollarla ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR İle doğrudan/dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR kullanıcıların, sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak websitesi üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan doğrudan yada dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

 

3. Gizli Bilgi 

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 

 

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kullanıcı bu sebeple ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİRden her nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.  

 

5. Kayıt ve Güvenlik  

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. 

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden, saklanmasından ve üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. 

 

 

6. Mücbir Sebep 

ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR ni kontrolünde olmayan ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılmaz olaylar; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme ve yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar ve kötü hava koşulları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu gibi sebeplerden  dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR tarafından geç veya eksik ifa ediliyada ifa edilemez hale gelirse, .ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR bundan sorumlu değildir. Kullanıcı tarafından ABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 

 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. 

 

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir, bu hakkını hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir.  Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırABİDE SELİN ERALP / CASPER PET STORE İZMİR nin kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri kullanıcı derhal yerine getiririr, zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden kullanıcı sorumlu olur. 

 

9. Tebligat 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

 

10. Delil Sözleşmesi 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 

 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.